Menü
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1-SATICI 

UNVANI: Maksul Gıda İnşaat Giyim ve Ticaret Limited Şirketi  

MERSİS NO:0611068849000001 

Ticaret Sic. No:6110688490 

ADRESS: Selahaddin Eyyubi Mh. 1538. Sk.No:32/1 Dr.Esat Oktay İş Mrk.Esenyurt/İSTANBUL  

TELEFON: (212) 605 00 30 

E-MAİL: bilgi@maksul.com.tr  

SATICI: Gıda, inşaat, giyim ve bu alanlarda üretim, imalat, satış ve pazarlama hususlarında, abonelik ve kullanma imkânı sağlayan (hizmet sağlayıcı olan) Maksul Gıda İnş.Giy.ve TicLtd. Şti. ifade etmektedir. 

 

1.2- ALICI 

ADI/SOYADI/UNVANI……………... 

ADERSİ          …………… 

TELEFON…………… 

E-MAİL…………… 

ALICI: SATICI'YA ait https://maksul.com/ alan adlı internet sitesinden sipariş verilebilir, satılabilirürün ve sair tüm pazarlananları, abonelik kapsamında ve işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

MADDE 2- KONU 

 2.1- İş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI'NIN SATICI'YA ait https://maksul.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen tüm ürünlerin üyelik / abonelik yoluyla satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 2.2- Bu sözleşme, aynı zamanda SATICI’NIN tescilli https://maksul.com/ alan adlı internet sitesinin içeriğindeki tüm ürünlerin internet üzerinden sipariş verme ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.  

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER 

SATIN ALMAK ÜZERE SİPARİŞ VERİLEBİLİR ÜRÜNLERİ BURAYA İŞLEYELİM 

Yukarda seçili ürünlerin, Cinsi ve Türü, Süresi, Adeti, Rengi, Satış Bedeli, yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. 

Ödeme şekli: ………………………. 

Toplam satış tutarı: ………………. TL 

Teslimat adresi: ………………… 

Teslim Edilecek Kişi: …………… 

Fatura Adresi: ……………………… 

Kargo Ücreti: ………………………...TL  

3.1- ÜRÜN 

 3.1.1- Teslimat, kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti   ………………. TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’NIN yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya https://maksul.com/  alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICIYA yansıtmayabilir. 

3.1.2- Bozulabilir ve kısa sürede tüketilmesi zorunlu ürünler dahil olmak üzere tüm ürünler kargo ile yukarıda açıklandığı şekilde ALICIYA teslim edilerek teslimat tamamlanmaktadır. Bozulabilir ve kısa sürede tüketilmesi zorunlu ürünlerin teslimatlarında, teslimat adresinde, teslim günü ve saatinde ALICI veya ALICI adına belirlenen kişi hazır olmadığı takdirde meydana gelebilecek olası gecikmelerden SATICI sorumlu değildir. Bu halde ALICI beyan ettiği telefon numarasından aranarak ürünü kendisine en yakın şubeden gelip almayı kabul ve beyan etmiştir. 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait https://maksul.com/ alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünlerin https://maksul.com/    alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata, kullanım süresi ve şekline vb. diğer tüm bilgilere ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 

4.2- SATICI stoklarında yer aldığı belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICIYA ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süre içerisinde tüm aşamaları tamamlanmak suretiyle ALICININ yerleşim yerine, ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürünlerinde işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI, ALICIYI öncesinde e-posta yoluyla yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerinin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICININ siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.  

4.3-Üyelik ve Mesafeli Satış zleşmesine konu ürün/ürünler ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4-Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICIYA aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünlerin kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. 

4.5-Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin teyit edilmiş olması ve ürünün/ürünlerin bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6-Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICIYA aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICIDAN hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 4.7- ALICI tarafından, Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICIYA iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICININ bilgi@maksul.com.tr e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

 4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA 3 (üç) gün içinde e-posta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICININ siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine naklen ve defaten ödenir. 

 4.9- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICIYA ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir. 

 4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICININ adresi SATICININ anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtımlarının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICININ anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir. 

 4.11- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir taslak, şablon veya model değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, başka nam altında pazarlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

4.12- ALICI ve SATICI işbu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.13- SATICI sipariş vermek için kullanılan https://maksul.com/ alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir. 

4.14- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz. 

 4.15- ALICI, SATICI’nın bilgisayar ortamında ALICI’nın IP adresini ve https://maksul.com/  internet adresleri üzerinden indirdiği, görüntülediği, kopyaladığı, yazdırdığı tüm bilgileri ve metinleri, gönderdiği mesajlarıher türlü işlemi izleme ve kayıt altında tutma hakkına sahip olduğunu kabul eder. ALICI bu kayıtların tutulma, izlenme ve saklanması hakkını SATICI’ya vermiştir. Her türlü ihtilafta SATICI’nın bilgi ve belgeleri, defter ve kayıtları, bilgisayar, server web vb. kayıtlarının, elektronik mesajlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu kayıtların hukuka uygun tutulduğunu, ve SATICI’nın bu haklarına ve kayıtlarına karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 4.16- ALICI, abonelik şifrelerini ve kullanıcı adını özenle korumak mecburiyetinde olup şifresini istediği zaman ve şekilde innternet üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin ve kullanıcı adının ALICI dışındaki kişilerce kullanılması bu bilgilerin paylaşılarak yayılması yasaktır. Bu yasağa aykırı fiillerde yani şifre ve kullanıcı adının ALICI’dan başka kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir. 

4.17- SATICIhttps://maksul.com/ internet adresleri üzerinden verdiği hizmetin ve haksız kullanımın engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik tedbirini alma ve bunları dilediği şekilde değiştirme yenilene vb. hakkına sahiptir. 

4.18- SATICI Sözleşmeye aykırılık halinde, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen ALICI haberdar edilir ve SATICI’ya yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmez. 

 4.19- ALICI, https://maksul.com/  internet adresleri üzerinden aldığı ürünleri ücretli veya ücretsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, üçüncü kişilerin yararına sunamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır. 

 4.20-  SATICI önceden haber vermeksizin https://maksul.com/ 

internet adresleri üzerindeki ürünlerin, satış, pazarlama şartları ve ürün içeriklerinde değişiklikler ve eklemeler yapma vb. her türlü yenileme, isimlendirme yapma hakkına sahiptir. 

4.21- SATICI, ALICI’nın kimlik bilgilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini ispat etmesini talep hakkına sahiptir.  ALICI satış formunda, sözleşmede vb. tüm bilgi girdiği noktalarda beyan ettiği kimlik bilgilerini SATICI’ya vermekten imtina edemez. SATICI’nın bu yöndeki talebini ALICI yedi işgünü içerisinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

 4.22- SATICI iş bu sözleşmeyi dilediği ALICI ile dilediği şartlarda düzenlemek hakkına sahip olup bir ALICI’nın sözleşmesi başka bir ALICI’ya emsal oluşturmaz veya esas kabul edilemez. Bu farklı sözleşmeler ALICI tarafından herhangi bir hak talebine dayanak yapılamaz. 

4.23- SATICIhttps://maksul.com/ internet adresleri üzerindeki iletişim kanallarından veya eposta üzerinden ALICI’ya her türlü yazılı bildirimde bulunabilir ALICI bu iletilerin kendisine ulaşmadığını ileri süremez bu iletişimi inkar edemez. 

 4.24-ALICI’nın sisteme girdiği kredi kartına ilişkin tüm bilgiler, banka tarafından şifrelenerek korunmaktadır. 

 

4.25-ALICI’nın kullandığı veya bildirdiği kredi kartı şahsına ait değilse ve kredi kartının sahibi işbu ödemeye itiraz ederse bundan kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ALICI’ya aittir. 

4.26- SATICI, ALICI’nın bildirdiği kredi kartından tahsilat yapamaz ise ALICI’yı eposta, telefon vb yollarla bilgilendirir ve bu ödeme sorununun 7 gün içinde giderilmesini talep eder ve aksi halde sipariş ve alım haklarının sona ereceğini bildirir. Eğer bu ödeme sorunu çözülemez ise SATICI’nın ALICI’nın abonelik, kullanım vb. yetkilerini sona erdirme hakkı bulunmaktadır. 

4.27-ALICI’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm problemlerde SATICI’dan isteyebileceği her türlü tazminat tutarı, ALICI’nın talep ettiği azami alım miktarı ile sınırlı olup, bu tutarın üzerinde bir sorumluluk SATICI’ya yüklenemez. 

4.28- ALICI sözleşmedeki hükümleri ihlal ederse ihlali nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup oluşan her türlü zararı tazmin edecektir. 

 4.29- ALICI tarafından satın alma sırasında sistemde yer alan formlara; adı-soyadı / unvanı, kullanıcı adedi, kullanım süreleri, satış tutarı, ödeme biçimi, her türlü kullanıcı bilgileri, adres ve iletişim, eposta, sabit ve cep telefonu, haberleşme bilgileri, ödemenin yapılacağı banka havalesi, kapıda ödeme veya kredi kartı vb. bilgileri yazılıALICI’nın yazdığı e-posta ve adres bilgileri aynı zamanda bildirim ve tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır. 

 4.30- SATICI, online olarak akdedilen bu sözleşmeyi onaylamama ve kabul etmeme hakkına sahip olup bu hususta bir izahat yapmak mecburiyetinde de değildir. 

4.31- ALICI’nın sözleşmenin eki mahiyetindeki Ön Bilgilendirme Formu ve Üyelik-Mesafeli Satış Sözleşmesini seçimlik kutularını işaretlemesiyle birlikte bu metinler ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olmaktadır. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

 5.1- ALICI, iş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.  

Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün(lerin)bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin……????………Kargo firması (…………..Kargo‘ya www………??????……...com’dan ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir. 

5.2- Cayma Hakkı kullanılmak istenen ürünlerin, bozulabilir nitelikte gıda olması halinde belirtilen yasal süreler, tüketim şartlarına göre değişkenlik gösterecektir. ALICI, bozulabilir nitelikteki ürünlerle ilgili cayma hakkını ürün zarar görmeyecek şekilde ve derhal kullanmak zorundadır. Aksi halde ürünün bozulması ile ilgili SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.3- Cayma Hakkına Dair Bildirimler Taraf iletişim adreslerine yapılacaktır. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKSÖZLEŞMELER 

 a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması ve tüketilmesi gereken ürünlere ilişkin sözleşmeler. 

f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

MADDE 7-  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ, ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR  

7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilebilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; abonelik ve sipariş almak, abonelik, üyelik, ürün ve hizmetleri sunmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış, abonelik sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 

7.2. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir. 

7.3. ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem vb her türlü uygulamaları için ………………………… tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Eğer ALICI talep ederse, ALICI’nın bilgi@maksul.com.tr hesabıyla ilişkili e-posta adresine gönderilen promosyon e-postası içerisinde bulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir. 

7.4. ALICI, SATICI'ya bilgi@maksul.com.tr  belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek ALICI’ya yasal süresinde dönüş yapılacaktır. 

7.5. Tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Maksul Gıda İnşaat Giyim ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Maksul Gıda İnş. Giy.ve Tic. Ltd. Şti’ne aittir. 

7.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir. 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME 

 8.1- İş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde SATICI/ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir. 

 8.2- İş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 8.3- Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8.4- İşbu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. 

SATICIALICI 

Maksul Gıda İnş.Giy.ve Tic.Ltd.Şti.